Økonomiske virkemidler i skogbruket

Økonomiske virkemidler i skogbruket

Det finnes i dag flere tilskuddsordninger innenfor økonomiske virkemidler i skogbruket. Det deles inn i Næring- og miljøtiltak i skogbruket (fork. NMSK) og Skogfond.

Ekstraordinært tilskudd til skogplanting våren 2020:

For å kompensere for kostnadsøkninger ved planting som følge av restriksjoner innført etter utbruddet av Covid-19 gis et ekstra tilskudd på kr 1,30 pr. plante, i tillegg til 30 % ordinært NMSK-tilskudd. Tilskuddet gjelder både nyplanting og suppleringsplanting.

For planting som skogeier utfører selv eller av andre som skogeier engasjerer, utbetales begge tilskuddene samlet til skogeier.  Absolutt siste søknadsfrist for ekstratilskuddet til skogeier er 1. september.

For planting som utføres av skogeierandelslag eller andre næringsaktører på vegne av skogeier utbetales det ekstra tilskuddet direkte fra Landbruksdirektoratet til disse. Skogeier faktureres for ordinær kostnad, og får som vanlig 30 % tilskudd på denne kostnaden. Her gjelder ingen spesiell søknadsfrist.

Næring- og miljøtiltak i skogbruket (fork. NMSK)

Følgende tilskuddsordninger finnes

Hva kan du søke tilskudd til

Skogfond:

Skogfond for bærekraftig skogbruk
Gå til informasjon om skogfond hos Landbruksdirektoratet

Til toppen