Småviltjakt

Småviltjakt i Gusli skog

Gusli skog ligger lengst sør i kommunen,  på  grensen mot Snåsa kommune.  Området er på 45.000 daa, og består av omtrent like deler skogs- og fjellterreng.  Området er godt egnet for rype og skogsfugljakt. 

Det selges inntil 20 jaktkort for perioden  10.-19. september, da kun som sesongkort.

Fritt kortsalg fra 20. september (kun over skoggrensen mellom 25. sept til 23.des).

Kortsalg ved turistinfoen på Grong Hotell og på Intersport Grong. 

Søknadsfrist 1. april.

 

Småviltjakt Gusli skog Priser 2019
Dagkvote: 3 liryper
Småviltjakt Gusli skog
1 dag 2-dagers Sesong - Fra 10. sept. Sesong - Fra 20. sept.
Kr. 150,- Kr. 300,- Kr. 800,- Kr. 600,-

 


Hyttene Jakthytta og Guslistu kan leies utenom elgjakta, se om hytter.

Til toppen