Jordbruk

Jordbruk

Vi har sentrale oppgaver med fradeling og konsesjon på landbrukseiendommer, bygdeutvikling, miljøtiltak og stell av kulturlandskapet. Vi forvalter en rekke tilskuddsordninger.

Tilskuddsordninger 

Jordbruk - Tilskuddsordninger

 

Velferdsordninger

Jordbruk - Velferds og erstatningsordninger

Til toppen