Verneområder

Verneområder i Grong

Grong kommune har mange verneområder av ulikt omfang og med ulike verneformål. Kommunen har delegert forvaltningsmyndighet for de fleste av de mindre naturreservatene i kommunen.

Forvaltningsyndigheten omfatter behandling av dispensasjonssaker, tilrettelegging og tilsyn av verneområdene .

Hvilke verneområder har vi?


Nasjonalparkstyret for Blåfjella-Skjækerfjella

Ordføreren sitter som medlem i nasjonalparkstyret.

 Gå til http://www.nasjonalparkstyre.no/Blafjella/

Nasjonalparkstyret har samlet forskrifter, forvaltningsplan, brosjyrer, årsmelding og andre publikasjoner slik at de er lett tilgjengelig.

Gå til samling av publikasjoner

 

 

Verneområdene som Grong kommune har delegert forvaltningsansvar for:

Sanddøldalen naturreservat  (her er det utarbeidet skjøtselsplan)
Berglia naturreservat  (her er det uarbeidet Skjøtselsplan)
Bjønnstokkleiva naturreservat
Rognsmoen naturreservat
Bjørgan naturreservat (område A og B)
Mediåura naturreservat
Stormyra naturreservat
Gartlandselva naturreservat
Solem naturreservat
Solumsmoen naturreservat
Øvermoen naturreservat
Fiskumfoss naturreservat
Migaren naturreservat

Oversikt over alle verneområdene finnes i Miljødirektoratets kartdatabase Naturbase . Her kan man også trykke på området og få fram informasjon om verneområdet på fakta-ark, forskriften osv. Alle verneforskriftene ligger på Lovdata.no

Til toppen