Etablere ny bedrift eller videreutvikle eksisterende?

Etablere ny bedrift eller videreutvikle eksisterende?

Klikk for stort bilde

Kommunens veiledningsapparat vil gjerne bistå deg som har bedriftsplaner eller som vil utvikle eksisterende bedrift. 

Har du en ide og ønsker noen å snakke med for å komme videre i prosessen så ta kontakt med kommunens nærinsmedarbeider. Det finnes mange gode hjelpere og tilbud, og vi kan hjelpe deg i å finne frem. Vi ønsker også å bidra til generell utvikling av næringslivet, og vil gjerne ha innspill på tiltak som næringslivet ønsker skal iverksettes for å gi økt vekst i næringslivet. Det kan være samarbeidstiltak, kurs eller lignende.

Næring

Til toppen