Skjenkebevilling

Krav når du skal selge/servere mat og/eller alkohol

For drift av serveringssted i næringsøyemed må det søkes om serveringsbevilling i hht. serveringsloven og skal det skjenkes eller selges alkohol må det også søkes om bevilling for dette. Det er i begge tilfellene kommunen som skal ha søknaden. Skal du selge alkohol i boks eller flaske fra butikk eller annet utsalgssted, så må det søkes om salgsbevilling. 

Til toppen