Etablere ny bedrift eller videreutvikle eksisterende?

Etablere ny bedrift eller videreutvikle eksisterende?

Kommunens veiledningsapparat vil gjerne bistå deg som vil utvikle eksisterende eller etablere ny bedrift. 

Har du en ide og ønsker noen å snakke med for å komme videre i prosessen så ta kontakt med kommunens næringsmedarbeider. Det finnes mange gode hjelpere og tilbud, og vi kan hjelpe deg i å finne frem. Vi ønsker også å bidra til generell utvikling av næringslivet, og vil gjerne ha innspill på tiltak som næringslivet ønsker skal iverksettes for å gi økt vekst i næringslivet. Det kan være samarbeidstiltak, kurs eller lignende.

Vi har samlet et uvalg tilskuddsordninger i egen artikkel. 
Gå til informasjon om tilskuddsordninger

Til toppen