Etablere ny bedrift eller videreutvikle eksisterende?

Kommunens veiledningsapparat vil gjerne bistå deg som vil utvikle eksisterende eller etablere ny bedrift. 

Har du en ide og ønsker noen å snakke med for å komme videre i prosessen så ta kontakt med kommunens næringsmedarbeider. Det finnes mange gode hjelpere og tilbud, og vi kan hjelpe deg i å finne frem. Vi ønsker også å bidra til generell utvikling av næringslivet, og vil gjerne ha innspill på tiltak som næringslivet ønsker skal iverksettes for å gi økt vekst i næringslivet. Det kan være samarbeidstiltak, kurs eller lignende.

Vi har samlet et uvalg tilskuddsordninger i egen artikkel. 
Gå til informasjon om tilskuddsordninger

Artikkelliste