Har bedriften behov for ny kompetanse?

Har bedriften behov for ny kompetanse?

Mange bedrifter vil ha behov for ny kompetanse fremover, det være innenfor miljø, digitalisering eller andre fagområder.  Melde gjerne inn behov.  Hvis flere bedrifter melder inn samme behov kan det være mulig å sette opp kurs innenfor temaet i samarbeid med næringsforeningen eller andre. 

Visit Norway Innsikt deles markeds- og fagkunnskap, verktøy og aktuelle saker. En digital verktøykasse du kan bruke fritt - uansett om du har en reiselivsbedrift, jobber for et destinasjonskontor, eller på en annen eller annen måte jobber med eller for det norske reiselivet

 

Til toppen