Næringsprisen – hvem synes du skal få prisen i 2024

Namdal næringsforening og Grong kommune samarbeider om næringsprisen i Grong. 

Prisen skal gå til noen som har bidratt til nyskaping og videreutvikling av næringslivet og/eller næringsmiljøet i Grong kommune.

For å komme med ditt forslag, benytt én av metodene nedenfor:

Merk henvendelsen med "Forslag til næringsprisen".

Forslagsfrist: 13. oktober 2024

Tidligere næringsprismottakere
År Mottaker
2006 Jon Ivar Moe
2007 Martin Kaldahl og Grong dyreklinikk
2008 Hilde og Øystein Osen
2009 Peter Brauten Eftf AS
2010 Grong fritidssenter og Skjalg Åkerøy
2011 Lornts Åstrand
2012 Svein Nordbakk
2013 Otto Moe AS
2014 Jørum gård
2015 Traktorpikene AS
2016 Grong Sparebank
2017 Strikkeburet
2018 Tor Morten Mediå
2019 Friskgården AS
2020 Per Otto Valskraa
2021 Tore Ravlo
2022 Arnstein Seem
2023 Jørem ved Namsen