Servering, salgs- og skjenkebevilling

Hvem må søke?

Alle som skal selge eller skjenke alkoholholdige drikker må søke om:

  • Bare salgsbevilling.
    Butikker og andre utsalgssteder.
     
  • Både skjenke- og salgsbevilling.
    Om du skal både skjenke og selge alkohol.

For drift av serveringssted i næringsøyemed

For drift av serveringssted i næringsøyemed må det søkes om serveringsbevilling i hht. serveringsloven og skal det skjenkes eller selges alkohol må det også søkes om bevilling for dette. Det er i begge tilfellene kommunen som skal ha søknaden. 

Søknadskjema for salgs- skjenke- og serveringsbevillinger

Gå til våre skjema for søknad om salg- og/eller skjenkebevilling- og/eller skjenkebevilling

Endringer i behov siden forrige søknad

Har det skjedd endringer som påvirker bevillingen, må du melde dette fra til Grong kommune.
Fyll ut skjema skjema for endring av bevilling.

Lover og regler

Ønsker du å vite mer om skjenkebevilling for alkohol?

Gå til Helsedirektorarets sider om skjenkebevilling

Har du spørsmål?

Book time med saksbehandler.

Book time med saksbehandler

Artikkelliste