Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning

Ønsker du å servere alkoholholdig drikk i forbindelse med sluttet selskap eller ved en bestemt anledning, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevilling kreves normalt ikke ved rent private arrangement som bryllup, fødselsdagsselskap eller andre jubileer så lenge det ikke tas betalt for drikke. All servering av alkohol mot vederlag krever imidlertid bevilling.

For enkelte typer lokaler, steder og sammenhenger kreves som hovedregel bevilling for servering av alkohol, selv om det skjer uten vederlag. På slike steder er det også forbudt å drikke alkohol, med mindre det skjer i samsvar med en gitt skjenkebevilling, jf. § 8-9.

  • Ambulerende skjenkebevilling er ikke knyttet til en bestemt person eller skjenkested og gjelder bare skjenking i sluttede selskaper. Slik bevilling gis ofte til selskapslokaler.
     
  • Bevilling for en enkelt, bestemt anledning gis bare til bestemte begivenheter/arrangementer som for eksempel festivaler og dansetilstelninger. Slik bevilling kan gis enten som alminnelig bevilling eller som bevilling til sluttet selskap.

Bevillingen kan gjelde

  • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
  • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
  • all alkoholholdig drikk

Hva er ambulerende skjenkebevilling

En ambulerende skjenkebevilling er en tillatelse fra kommunestyret som gir rett til å servere alkohol. Søknader kan gjelde for lenger perioder, for eksempel et hotell eller en restaurant som søker om å servere alkoholholdige drikkevarer på et midlertidig areal som uteservering om sommeren. Andre søknader kan komme fra privatpersoner som søker om rett til å servere eller selge alkohol på en lukket fest, for eksempel et bryllup holdt i et lokale uten vanlig skjenkeløyve.

Til toppen