Skjenkebevilling

Krav når du skal selge/servere mat og/eller alkohol

For drift av serveringssted i næringsøyemed må det søkes om serveringsbevilling i hht. serveringsloven og skal det skjenkes eller selges alkohol må det også søkes om bevilling for dette. Det er i begge tilfellene kommunen som skal ha søknaden. Skal du selge alkohol i boks eller flaske fra butikk eller annet utsalgssted, så må det søkes om salgsbevilling. 

Søknadsskjema for skjenkebevilling

Salgsbevilling for alkoholholdig drikke

Skjenkebevillinger

Har det skjedd endringer som påvirker bevillingen, må du melde dette fra til Grong kommune. Fyll ut skjema "Skjema endring av skjenkebevilling.

Ønsker du å vite mer om skjenkebevilling for alkohol?

Gå til Helsedirektorarets sider om skjenkebevilling

Serveringsbevilling for alkoholholdig drikke

Har det skjedd endringer som påvirker bevillingen, må du melde dette fra til Grong kommune. Fyll ut skjema "Skjema endring av serveringsbevilling.

Har du spørsmål?

Book time med saksbehandler. Velg Skjenkebevilling i menyen.

Book time med saksbehandler

Til toppen