Sende faktura til kommunen

Er du leverandør av varer og tjenester og fakturerer kommunen skal dette fortrinnsvis gjøres med EHF-faktura.

EHF-fakturaadresse:

940010853 (vårt organisasjonsnummer)


E-post faktura:

Om dere ikke kan ta i bruk EHF-faktura kan fortsatt e-postfaktura benyttes.

fakturamottak@grong.kommune.no


Sende via ordinær post

Hvis du ikke har mulighet til å sende faktura elektronisk kan faktura sendes per post til:

Grong kommune,
Postboks 162
7871 GRONG

Informasjon til deg som leverandør

Kommunen tar nå i bruk et nytt system med automatisk fakturasjekk. Dette vil si at dersom profilid/bestiller referanse ikke er påført fakturaen, så vil det automatisk gå ut en mail til leverandøren om dette.  Leverandør vil da selv måtte logge seg inn på en nettside å påføre korrekt bestiller referanse før faktura går videre inn i vårt system for betaling.

Merking av faktura:

Deres referanse er et obligatorisk felt i EHF-standarden. Grong kommune krever at den enkelte bestillers profilid (bestiller referanse) påføres i dette feltet. Profilid/bestiller referanse består av fire sifre som er unike for hver enkelt bestiller. Det er kun disse sifrene som kan påføres. Det må ikke benyttes en kombinasjon mellom navn og sifrene for eksempel.

Liste med fakturamottakere i Grong kommune

Klikk på kolonneoverskriftene for å sortere tabellen.

Profil ID -fakturamottakere
Avdeling Profil ID Etternavn Fornavn
Administrasjon - Administrativ ledelse 1073 Aalberg   Bjørn Ståle
Administrasjon - Administrativ ledelse 1090 Kristin Lonmo
Administrasjon - Administrativ ledelse 1023 Gartland   Eyvind
Administrasjon - Administrativ ledelse 1071 Grande,   Borgny
Administrasjon - Administrativ ledelse 1079 Kirkedam   Tore
Administrasjon - Administrativ ledelse 1072 Moum   Stig J
Administrasjon - Administrativ ledelse 1014 Wold   Britt Line T
Administrasjon - Økonomi 1076 Pettersen Linda
Administrasjon - Økonomi 1026 Formo   Grethe
Administrasjon - Service, IT og informasjon 1081 Falmår   Trine Lise
Administrasjon - Service, IT og informasjon 1017 Fornes   Elin Anita
Administrasjon - Service, IT og informasjon 1000 Forsbakk   Emil
Administrasjon - Service, IT og informasjon 1052 Færøy   Anita 
Administrasjon - Service, IT og informasjon 1036 Heia   Anders
Flyktningetjenesten 1088 Bye   Astrid
Flyktningetjenesten 1056 Jamt   Monica
Flyktningetjenesten 1098 Krystad   Anne D
Helse - Grong helsesenter sykeheim/hjemmebasert omsorg 1054 Aarlie   Marit
Helse - Grong helsesenter sykeheim/hjemmebasert omsorg 1067 Einarsen Hild Karoline
Helse - Grong helsesenter sykeheim/hjemmebasert omsorg 1002 Linmo   Ann-Mari
Helse - helsestasjon/legekontor/psykiatritjeneste 1049 Krane   Lena
Helse - helsestasjon/legekontor/psykiatritjeneste 1053 Tetlie   Aina 
Helse - helsestasjon/legekontor/psykiatritjeneste 1095 Brøndbo   Eva H B
Helse - fysikalske 1021 Estil   Evy Annie
Helse - fysikalske 1012 Aasvold Ingeborg
Helse - Miljøarbeidertjenesten 1097 Grong   Hildegunn
Helse - Miljøarbeidertjenesten 1016 Ovesen   Marita
Kultur - Kuben/musikkskole/bibliotek 1038 Sivertsen   Kari Anette
Kultur - Kuben/musikkskole/bibliotek 1050 Seem   Johanna 
Kultur - Kuben/musikkskole/bibliotek 1083 Sæterhaug   Trond Martin
Namdal brann og redningsvesen 1024 Freland   Geir Idar
Namdal brann og redningsvesen 1085 Tørring   Tommy
NAV 1020 Bergin   Evy Anne
NAV 1093 Grande   Merete
NAV 1084 Klykken   Wenche Moan
NAV 1087 Skibnes   Linn Kristin
Næring 1032 Nielsen Christine Svarva
Oppvekst og familie 1015 Formo   Camilla E
Oppvekst og familie - Barnevern og PPT 1035 Dahl   Tone
Oppvekst og familie - Barnevern og PPT 1080 Gåsbakk   Trine G
Oppvekst og familie - Barnevern og PPT 1007 Jakobsen   Bente
Oppvekst og familie - Barnevern og PPT 1094
Oppvekst og familie - Voksenopplæring 1069 Estil Randi
Oppvekst og familie - Bergsmo barnehage 1057 Sæther   Monika
Oppvekst og familie - Rønningen barnehage 1033 Gartland   Ingri
Oppvekst og familie - Ekker barnehage 1092 Grongstad   Vidar
Oppvekst og familie - Harran oppvekstsenter/SFO/barnehage 1061 Lund   Odd Magne
Oppvekst og familie - Harran oppvekstsenter/SFO/barnehage 1008 Moen Stine
Oppvekst og familie - Grong barne og ungdomsskole/SFO 1068 Tømmerås Eva Lill
Oppvekst og familie - Grong barne og ungdomsskole/SFO 1034 Fiskum   Kari Sofie
Oppvekst og familie - Grong barne og ungdomsskole/SFO 1041 Evy Østborg
Teknisk seksjon - Vaktmestere/renholdere/drift 1045 Ribe John Erling
Teknisk seksjon - Vaktmestere/renholdere/drift 1044 Gaundal   Kjell Åge
Teknisk seksjon - Vaktmestere/renholdere/drift 1047 Helstad   Kyrre
Teknisk seksjon - Vaktmestere/renholdere/drift 1064 Mediaa   Petter
Teknisk seksjon - Vaktmestere/renholdere/drift 1077 Moe   Tor Morten
Teknisk seksjon - Vaktmestere/renholdere/drift 1078 Grong Sturla
Teknisk seksjon - Vaktmestere/renholdere/drift 1051 Mulstad   Margareth
Teknisk seksjon - Vaktmestere/renholdere/drift 1037 Hånes Knut Arne
Teknisk seksjon - Vaktmestere/renholdere/drift 1074 Sve   Terje Joar
Teknisk seksjon - Plan/bygg/eiendom 1048 Magnus Johnson
Teknisk seksjon - Plan/bygg/eiendom 1018 Bjørhusdal   Elisabeth
Teknisk seksjon - Plan/bygg/eiendom 1066 Larssen Lars Kristian
Teknisk seksjon - Plan/bygg/eiendom 1063 Mogstad   Otto K
Teknisk seksjon - Plan/bygg/eiendom 1043 Viem Emil
Teknisk seksjon - Plan/bygg/eiendom 1058 Neergård   Morten
Flyktningetjenesten 1075 Nordhøy Jørgen
Teknisk seksjon - Plan/bygg/eiendom 1046 Romundstad   Kristin
Teknisk seksjon - Plan/bygg/eiendom 1001 Sundvik   Anett