Skatteoppkrever

Hvilke oppgaver utfører skatteoppkreveren

  • Behandling av restskatt.
  • Skattepenger til gode..
  • Tilleggsforskudd.
  • Forskuddstrekk.
  • Arbeidsgiveravgift.
  • Motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav.
  • Skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Kontakt skatteetaten om du har spørsmål

Grong kommune kan ikke besvare spørsmål om din skatt. Av den grunn må du selv ta kontakt med skatteoppkreveren.

Skatteetaten benytter både telefon, chat og Facebook for å besvare henvendelser.

Gå til skatteetatens sider for kontaktinformasjon

Fra 1. november vil det ikke lengre være noe skatteoppkrever i kommunene. Alle oppgavene er overført til Skatteetaten.