Høringer og kunngjøringer

Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Grong kommune.

Kommunedirektørens forslag til betalingssatser, gebyrer og avgifter samt endringer i regulativ for kommunale tjenester i 2022 er utlagt til offentlig ettersyn.

Saken behandles i kommunestyret 16. desember 2021.

Frist for innspill: 12. desember 2021

Formannskapets innstilling vedr. årsbudsjett 2022 og rullering av økonomiplan 2022 - 2022 er tilgjengelig for ettersyn.

Saken behandles i kommunestyret 16. desember 2021.

Frist for innspill: 12. desember 2021

 

Til toppen