Høringer og kunngjøringer

Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Grong kommune.

Grong kommunestyre vedtok i møte den 24.03.2022 detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen – Grøndalselv.
Dokumenter i saken er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmeside.

For nærmere informasjon om saken ta kontakt med Lars Arnesen.

Formannskapet har behandlet sak 28/2022 Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Grong kommune i møte den 17.03.2022.

Forslaget til forskrift legges ut på høring, slik at du som innbygger kan komme med innspill.

Høringsfrist er 3 mai. 
Innspill sendes postmottak@grong.kommune.no. 

Link til dokumentet: Forslag forskrift om skolekretsgrenser (PDF, 335 kB)

Til toppen