Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Kunngjøringer og offentlig ettersyn

Her finner du oversikt over kunngjøringer og høringer fra Grong kommune.

I 2018 ble Stortingsmelding 15 (2017-2018) Leve Hele Livet godkjent i Stortinget. Dette er en kvalitetsreform for eldre som handler om mennesker. Tidligere reformer har ofte handlet om systemer. "Leve hele livet" består av 25 konkrete og utprøvde løsninger fordelt på fem hovedområder hvor det ofte svikter i tilbudet til eldre i dag.

Med utgangspunkt i Stortingsmeldingen har Grong laget sin egen plan for "Leve hele livet". Den er delt opp i ett kapittel for hvert av de fem områdene. Hvert kapittel innledes med utfordringer og tiltak som er beskrevet i Stortingsmeldingen Leve hele livet. Etterpå beskrives de tiltakene som er spesifikke for Grong.

Har du innspill til planen?

Om du ønsker å komme med innspill til planen sender du en e-post til postmottak@grong.kommune.no.

Frist for å komme med innspill

27. september 2022.

Dokumenter i høringen

Plan for "Leve hele livet". (PDF, 845 kB)

Planen ble behandlet i formannskapet 14. juni 2022, sak 50/2022.

 

Grong kommunestyre vedtok i møte den 24.03.2022 detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen – Grøndalselv.
Dokumenter i saken er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmeside.

For nærmere informasjon om saken ta kontakt med Lars Arnesen.

Formannskapet har behandlet sak 28/2022 Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Grong kommune i møte den 17.03.2022.

Forslaget til forskrift legges ut på høring, slik at du som innbygger kan komme med innspill.

Høringsfrist er 3 mai. 
Innspill sendes postmottak@grong.kommune.no. 

Link til dokumentet: Forslag forskrift om skolekretsgrenser (PDF, 335 kB)

Til toppen