Høringer og kunngjøringer

Anbud - Vintervedlikehold 2021 - 2026

For perioden 2021 - 2026 utlyser vi anbud for vintervedlikehold.

Frist for å legge inn tilbud:
20. juli 2021, kl. 12.00.

Avtaleperiode:

Fem år, med mulighet for forlengelse inntil to år. Med ett år av gangen.

Dokumenter i saken:

Til toppen