Bjerken, Bya og Ekkers legat - Bidrag til utdanning

Av legatets avkastning kan det utdeles bidrag til ungdom i alderen 15 - 25 år fra Grong kommune. Bidrag kan gis til utdanning i praktiske fag, fortrinnsvis innen jordbruk, skogbruk, husflid og håndverk. Det kan i år søkes om bidrag til fullført utdanning i tidsrommet høsthalvåret 2021 – vårhalvåret 2023.

Søk bidrag til utdanning

Søknadsfrist: 10. oktober 2023.

Hva må være med  i en søknad

I søknaden må det gis opplysninger om:

  • Utdanning / formål,
  • Attestert kopi av dokumentasjon på fullført utdanning
  • Anslag på utgifter med utdanningen.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Grethe Formo, telefon 909 32 741, eller via e-post grethe.formo@grong.kommune.no.