Forlag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026

Forlag til årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 – 2026

Formannskapets innstilling vedr. årsbudsjett 2023 og rullering av økonomiplan 2023 - 2026 legges ut til allminnelig ettersyn. 

Har du innspill?

Frist for innspill settes til 7. desember 2022.

Innspill sendes via e-post til postmottak@grong.kommune.no, eller via brev til:

Grong kommune
Pb. 162
7871 GRONG

Videre behandling

Forslaget og innsende innspill behandles i kommunestyret den 15. desember 2022. 

Dokumenter i saken

Til toppen