Høringer og kunngjøringer

Forskrifter, gebyrer og betalingssatser 2022 - Offentlig ettersyn

Kommunedirektørens forslag til betalingssatser, gebyrer og avgifter samt endringer i regulativ for kommunale tjenester i 2022 er utlagt til offentlig ettersyn.

Saken behandles i kommunestyret 16. desember 2021.

Frist for innspill: 12. desember 2021

Dokumenter i saken

Ønsker du å komme med merknader?

Mrknad kan sendes til Grong kommune, kommunedirektøren, Postboks 162, 7871 Grong, eller e-post til postmottak@grong.kommune.no,

Nytt tilbud fra 2022 - Månedlig faktura for kommunaleavgifter

Grong kommune vil fra 2022 tilby månedlige fakturaer for kommunale avgifter som vann, kloakk, feiing, slam, renovasjon og eiendomsskatt.

Ta kontakt på telefon 74 31 21 00 eller postmottak@grong.kommune.no dersom du ønsker å benytte deg av dette tilbudet.

Lovverk som ligger til grunn for kunngjøringen

I henhold til forvaltningslovens § 37 kunngjøres foreslåtte nye avgifter og betalingssatser i Grong kommune for året 2022 for områdene:

  • Oppvekst og familie
  • Helse og omsorg
  • Teknisk og kultur
  • Skjenkebevilgninger
Til toppen