Høringer og kunngjøringer

Høring - lokal forskrift om skolekretsgrenser i Grong kommune

Formannskapet har behandlet sak 28/2022 Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Grong kommune i møte den 17.03.2022.

Forslaget til forskrift legges ut på høring, slik at du som innbygger kan komme med innspill.

Høringsfrist er 3 mai. 
Innspill sendes postmottak@grong.kommune.no. 

Link til dokumentet: Forslag forskrift om skolekretsgrenser (PDF, 335 kB)

Til toppen