Høringer og kunngjøringer

Høring - Plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet

Planen inneholder en oversikt over eksisterende idretts- og friluftsanlegg i kommunen, samt en oversikt over nye potensielle anlegg og områder. Planen skal også sette fokus på fysisk aktivitet og folkehelsesatsing. Det er et krav fra overordnede myndigheter at alle kommuner må ha en vedtatt og oppdatert plan for anlegg og områder for idrett og friluftsliv for å være berettiget å søke om spillemidler.

 

Dokumenter i forslaget

 

Har du merknader til forslaget?

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til:

Grong kommune
Pb. 162
7871 Grong

Frist for innsending av merknader

Senest innen den 01.09.2020.

Har du spørmål eller ønsker å vite mer om planen?

Orientering om planen kan fås ved henvendelse til Sigve Hallager tlf. 971 44 913

Til toppen