Høringer og kunngjøringer

Høring – planprogram for kommuneplanens samfunnsdel

Planprogrammet legger føringer for det videre arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel.

Dokumenter i saken

 

Har du merknader til forslaget?

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til:

Grong kommune
Pb. 162
7871 Grong

Frist for innsending av merknader

Senest innen den 01.09.2020.

Har du spørmål eller ønsker å vite mer om planen?

Orientering om planen kan fås ved henvendelse til Lars Arnesen 46 932 510

Til toppen