Informasjon om korona

  • Vaksinetelefonen: 468 37 571 – Åpen tirsdag - torsdag 08:00 - 15:30.
  • Smittesporingstelefonen: 904 17 405 – Åpen hverdager 10:00 -12:00.
  • Legekontoret:  74 31 22 00 – Åpen hverdager 09:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00.

Link til samleside for informasjon om status 

 

Høringer og kunngjøringer

Høring - Utvidelse av løypenett for rekreasjonsløyper for snoscooter i Harran

Formannskapet i Grong vedtok 14. desember å legge vedlagte forslag fra kommunedirektøren på høring.
Endringen innebærer en utvidelse av antall løyper, fra ni løyper til elleve løyper.

Nye løyper:

  • Løype 10 - Nes til Nesådalsvegen ved Brusvatnet. Løypa er åpen når deler av løype fem nord for Nesåa er stengt.
  • Løype 11 - Fra Brusvatnet til Geitingvatnet

Frist for å sende inn uttalelse: 22.01.2022

Dokumenter i saken:

Har du innspill til høringen?

Innspill kan sendes per e-post eller vanlig brev.

Via e-post
Sendes postmottak@overhalla.kommune.no.

Via vanlig brev
Sendes:
Overhalla kommune
Overhalla og Grong landbruk og natur
Svalivegen 2
7863 OVERHALLA

Merk konvolutten "2021/582-4".

Til toppen