Høringer og kunngjøringer

Kunngjøring - Kommunal planstrategi for perioden 2020-2023

Grong kommunestyre vedtok i møte den 28.05.2020 kommunal planstrategi for perioden 2020-2023. Planstrategien er kommunestyrets styringsverktøy i inneværende kommunestyreperioden, og formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Ønsker du utfyllende informasjon om planstrategien

Vi har samlet dokumentene som angår saken i linkene nedenfor.

Til toppen