Kunngjøring - Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt

Grong kommunestyre vedtok i sitt møte den 22.06.2022, sak 30/22, «Kommuneplanens samfunnsdel 2022 – 2030». Planen legger de overordnede føringene for kommunens arbeid i kommende år, og skal legges til grunn for kommunens prioritering av ressurser, planleggings- og samarbeidsoppgaver.

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-15 kan ikke vedtaket påklages.

Dokumenter i saken

Samfunnsdel
Tittel Publisert Type
Strategidel kommuneplan

Strategidel kommuneplan etter vedtak kommunestyret

07.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Strategidel kommuneplan etter vedtak kst.pdf
Grunnlagsdokument kommuneplanens samfunnsdel

Grunnlagsdokument kommuneplanens samfunnsdel

07.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Grunnlagsdokument kommuneplanens samfunnsdel 22.06.22.pdf