Kunngjøring - Vedtatt reguleringsplan - E6 Fjerdingen Grøndalselv

Kunngjøring - Vedtatt reguleringsplan - E6 Fjerdingen Grøndalselv

Grong kommunestyre vedtok i møte den 24.03.2022 detaljreguleringsplan for E6 Fjerdingen – Grøndalselv.
Dokumenter i saken er tilgjengelig på Statens vegvesens hjemmeside.

For nærmere informasjon om saken ta kontakt med Lars Arnesen.

Til toppen