Offentlig ettersyn - Gebyrer og betalingsatser 2023

Offentlig ettersyn - Gebyrer og betalingsatser 2023

Kommunedirektørens forslag til betalingssatser, gebyrer og avgifter samt endringer i regulativ for kommunale tjenester i 2023 er utlagt til offentlig ettersyn. Forslaget skal behandles av kommunestyret i møte 15. desember 2022.  

Frist for å komme med merknader

Fristen for å komme med innspill er satt til 7. desember 2022.
Merknader sendes til postmottak@grong.kommune.no, eller via brev til:

Grong kommune v/kommunedirektøren
Pb 162
7871 GRONG

Dokumenter i høringen

Har du spørsmål?

Kontakt Servicekontoret, telefon 74 31 21 00, om du har spørsmål knyttet til de nye betalingssatsene

Til toppen