Offentlig ettersyn - Plan for friluftslivets ferdselsårer

Offentlig ettersyn - Plan for friluftslivets ferdselsårer

Grong formannskap vedtok i møte den 30.08.2022, sak 69/2022, å legge ut «Plan for friluftslivets ferdselsårer» til offentlig ettersyn. 

Frist for å komme med merknader

Fristen for å komme med innspill er satt til 26. oktober 2022

Merknader i saken kan sendes postmottak@grong.kommune.no.

Har du spørsmål om planen

Dersom du har spørsmål i saken ta kontakt med Elisabeth Bjørhusdal på telefon 905 23 877 eller elisabeth.bjorhusdal@grong.kommune.no.

Dokumenter i saken

Friluftslivets ferdselsårer
Tittel Publisert Type
1. Plan for friluftslivets ferdselsårer

07.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. PLAN FOR FRILUFTSLIVETS FERDSELÅRER.pdf
2. Prosjektplan revidert 2022

07.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. Prosjektplan revidert 2022.pdf
3. Rapport kartleggingsverdsetting av friluftsområder i Grong

07.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. RAPPORT KARTLEGGINGVERDSETTING AV FRILUFTSOMRÅDER I GRONG.pdf
4. Referat fra møte 03.03.2022 - Plan for friluftslivets ferdselsårer

07.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 4. Referat fra møte 03.03.2022 - Plan for friluftslivets ferdselsårer.pdf
5. Høringsparter

07.09.2022 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 5. Høringsparter.pdf
Til toppen