Offentlig høring - Forslag til endringer i Vedtekter for de kommunale barnehagene i Grong

Formannskapets innstilling i sak 53/2023 Revidering av Vedtekter for de kommunale barnehagene i Grong legges ut på offentlig høring.

Har du innspill?

Frist for innspill er 24. oktober 2023.

Innspill sendes til e-post: postmottak@grong.kommune.no. ,

eller pr. brev til:
Grong kommune
postboks 162
7871 Grong

Dokumenter i saken

Videre behandling

Forslaget til nye vedtekter for barnehagene og innsendte innspill behandles i Formannskapet den 7. november 2023.