Kontrollutvalg

Kontrollutvalg

Kontrollutvalget skal føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Et velfungerende system for kontroll er avgjørende i kommunens arbeid for å forebygge og avdekke uetisk atferd og korrupsjon. Gode kontrollrutiner øker sjansen for at uetisk atferd og korrupsjon blir oppdaget og virker dermed forbyggende.

Valgte medlemmer og varamedlemmer i Grong kommunes kontrollutvalg:
Kontrollutvalget 2019-2023
Verv Navn Kjønn
Leder Vigdis Linmo K
Nestleder Ottar Egil Heia M
Medlem Kjersti Kilskar K
Medlem Ola Marius Amdal M
Medlem Ivar Grong M
1. varamedlem Jonas Vie M
2. varamedlem Laila S. Domås K

Møteplan 2020

  • 13. februar
  • 26. mars
  • 14. mai
  • 17. september
  • 3. desember 

Konsek Trøndelag IKS utfører sekretariatstjeneste for 36 kontrollutvalg i Trøndelag.
Selskapeter en fusjon mellom Komsek Trøndelag IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS i Trondheim.
Konsek Trøndelag har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i Trondheim.

Gå til Konsek's egne nettsider som omhandler Grong

Til toppen