Bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan

Hva er en bebyggelsesplan

Bebyggelsesplan har samme rettsvirkning som reguleringsplan. Den kan inneholde detaljerte bestemmelser om gesimshøyde, takvinkel og krav om at nye bygninger skal passe i sammenheng med annen bebyggelse, og i spesielle tilfeller material- og fargebruk og utforming av utearealer.

For å finne dokumentene som inngår i en plan må man søke planregisteret. Planregisteret er en digital løsning som gir oss en god oversikt over gjeldende planer. 

Planregister - Hvordan bruke

 

Hvilke planer finnes?

Det er mange planer som omhandler reguleringsplaner og detaljregulering. Benytt søkefunksjonen i planregisteret og bruk søkeordet bebyggelse

Til toppen