Kommunedelplaner

Kommunedelplaner

Hva er en kommunedelplan

En kommunedelplan er en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå enn kommuneplanen. Kommunedelplaner dekker en geografisk del av kommunen eller gjelder et bestemt tema.

For å finne dokumentene som inngår i en plan må man søke planregisteret. Planregisteret er en digital løsning som gir oss en god oversikt over gjeldende planer. 

Hvor finner du planene

  • Noen av planene har vi opprettet en direkte link til. Disse er merket i avsnittet "Hvilke planer finnes" lengre nede på denne siden.
  • De andre planene er søkbare ved å gå til siden for vårt planregister. Link til planregisteret finner du under "Hvor finner jeg planregisteres" lengre ned på siden.


Hvilke planer finnes

Følgende planer finnes pr. 2. april 2020:

Til toppen