Kommunedelplaner

Kommunedelplaner

Hva er en kommunedelplan

En kommunedelplan er en overordnet plan, men på et noe mer detaljert nivå enn kommuneplanen. Kommunedelplaner dekker en geografisk del av kommunen eller gjelder et bestemt tema.

For å finne dokumentene som inngår i en plan må man søke planregisteret. Planregisteret er en digital løsning som gir oss en god oversikt over gjeldende planer. 

 

Planregister - Hvordan bruke


Hvilke planer finnes

Følgende planer finnes pr. 2. april 2020:

  • Kommunedelplan Bjørgan - Heia
  • Kommunedelplan Harran sentrum
  • Kommunedelplan idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet
  • Hovedplan vannforsyning 2015 - 2025
  • Hovedplan formålsbygg
  • Klima- og energiplan
  • Trafikksikkerhetsplan
  • Hovedplan avløp
  • Kommunedelplan for kulturminner
  • Kommunedelplan Grong sentrum
Til toppen