Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Hva er en reguleringsplan

En reguleringsplan er et kart over et avgrenset område i en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse i området.

For å finne dokumentene som inngår i en plan må man søke planregisteret. Planregisteret er en digital løsning som gir oss en god oversikt over gjeldende planer. 

Planregister - Hvordan bruke

 

Hvilke planer finnes?

Det er mange planer som omhandler reguleringsplaner og detaljregulering. Benytt søkefunksjonen i planregisteret og bruk søkeordet regulering

 

Til toppen