Formannskapet

Formannskapets medlemmer
Navn Funksjon
Ann Jeanett Klinkenberg (AP) Leder
Lars Bjørnar Vist (H) Nestleder
Ola Lauve (AP) Medlem
Johanna Seem (SV) Medlem
Borgny Grande (SP) Medlem
Erlend Fiskum (SP) Medlem
Audun Fiskum (SP) Medlem
Valgperioden 2023 - 2027