Ordførerens side

Ordførerens side

Ordfører Borgny Kjølstad Grande

Som ordfører er min oppgave å være ombud for alle kommunens innbyggere. Derfor ønsker jeg at dere tar kontakt.

Kontakt ordføreren 

Til toppen