Eldrerådet

Eldrerådet

Eldrerådet skal være et rådgivende organ for kommunen, og skal kunne uttale seg om alle forslag som gjelder levekår for eldre i kommunen.

Eldreråd 2019 - 2023

Eldreråd 2019 - 2023
Medlem Personlig vararepresentant
Åse Liv Råstad Rosset Turid Gartland
Laila Domås Åsta Bergin
Otto Gartland Lorents I. Sklet
Morten Fiskum Jon Strand
Fra Kommunestyret:
Karin Nordstad Steinar Sæternes
Til toppen