Informasjon om korona

  • Vaksinetelefonen: 468 37 571 – Åpen tirsdag - torsdag 08:00 - 15:30.
  • Smittesporingstelefonen: 904 17 405 – Åpen hverdager 10:00 -12:00.
  • Legekontoret:  74 31 22 00 – Åpen hverdager 09:00 - 11:00 og 13:00 - 15:00.

Link til samleside for informasjon om status 

 

Postliste og møtekalender

Postliste og møtekalender

Våre postlister og møtekalender er ikke en del av denne nettsiden. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

Søk i postlister og møter fra og med 1. juni 2021:

Innsyn i post fra tiden før 1. juni 2021: 

Send forespørsel til postmottak@grong.kommune.no.

Innsynsrett etter offentleglova

Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal?
Grong kommune legger ut både journal og dokumenter på postlisten. Du kan søke innsyn i saker som er unntatt offentlighet. Postlisten viser post som registreres i sak- og arkivsystemet til kommunen. Vi har andre  fagsystemer som er ikke lagt ut på internett da de har klientbaserte journaler som er unntatt offentlighet. Dette gjelder fagystemene for PPT, barnevern, helse- og omsorg og NAV.

Innsynsbegjæring sendes til postmottak@grong.kommune.no

Til toppen