Postliste og møtekalender

Postliste og møtekalender

Våre postlister og møtekalender er ikke en del av denne nettsiden. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

Offentlig tilgjengelige dokument kan du søke opp fra postlista. For å lese dokument trykker du på PDF-ikonet til høyre for dokumenttittel i oversikten du får opp. Dokumentene blir publisert tre dager etter de ble registrert/journalført.

Søk i postlister og møter fra og med 1. juni 2021:

Innsyn i post fra tiden før 1. juni 2021: 

Send forespørsel til postmottak@grong.kommune.no.

Innsynsrett etter offentleglova

Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal? Dokument som etter lova er underlagt taushetsplikt, er unntatt offentlighet. Om innsynsrett i offentlige dokument, se Offentleglova kap. 2 og 3.

Grong kommune legger ut både journal og dokumenter på postlisten. Du kan søke innsyn i saker som er unntatt offentlighet. Postlisten viser post som registreres i sak- og arkivsystemet til kommunen. Vi har andre  fagsystemer som er ikke lagt ut på internett da de har klientbaserte postjournaler som er unntatt offentlighet. Dette gjelder fagystemene for PPT, barnevern, helse- og omsorg og NAV, skole og barnehage.

Innsynsbegjæring sendes til postmottak@grong.kommune.no

Til toppen