Postliste og møtekalender

Postliste og møtekalender

Våre postlister og møtekalender er ikke en del av denne nettsiden. Av den grunn kan man ikke søke etter post via søkefunksjonen på nettsiden. 

1. juni 2021 fikk vi ny løsning for postliste og møtekalender.  Det betyr at du kan søke i to forskjellige løsninger for å finne den informasjonen du er ute etter. Vi skiller mellom saker før 1. juni 2021 og saker fra og med 1. juni 2021. 

Søk i postlister og møter

Innsynsrett etter offentleglova

Leter du etter et offentlig dokument eller en postjournal?
Grong kommune legger ut både journal og dokumenter på postlisten. Du kan søke innsyn i saker som er unntatt offentlighet. Postlisten viser post som registreres i sak- og arkivsystemet til kommunen. Vi har andre  fagsystemer som er ikke lagt ut på internett da de har klientbaserte journaler som er unntatt offentlighet. Dette gjelder fagystemene for PPT, barnevern, helse- og omsorg og NAV.

Innsynsbegjæring sendes til postmottak@grong.kommune.no

Til toppen