Medlemmer i styrer, råd og utvalg - Perioden 2019-2023

Medlemmer i styrer, råd og utvalg - Perioden 2019-2023

I forbindelse med kommunevalget blir det også valg på personer som skal sitte i de forskjellige utvalgene/styrene. 

Til toppen