Boenhet for mindreårige flyktninger (BEEM)

Boenhet for mindreårige flyktninger (BEEM)

 

En «enslig mindreårig flyktning» er en person som kommer til Norge, uten foreldre eller andre foresatte i Norge, og er under 18 år ved ankomsttidspunktet. Grong Kommune har bosatt enslige mindreårige flyktninger siden 2009. 
 
 

Hvem får oppfølging på BEEM? 

 
Over 50 ungdommer har kommet til Grong siden 2009. Det er få ungdommer under 20 nå, da vi den siste tiden ikke har bosatt enslige mindreårige. 
 
Grong Kommune bosetter ungdommer over 15 år. Alle får en verge som følger dem til de er 18 år, som har det juridiske foreldreansvaret. Ansatte i BEEM har omsorgsansvaret som normalt ligger hos foreldre. Selv om ungdommene formelt er ute av BEEM-systemet når de fyller 20 år, har vi også mye kontakt med disse ungdommene. De får støtte til å leve et selvstendig liv med det ansvaret dette innebærer. 
 

Hva lærer du den tiden du er hos BEEM? 

 
Vårt overordnede hovedmål er å gi deg trygghet og omsorg, veiledning og bistand til å kunne bli selvstendig. Vi har stort fokus på utdannelse, praksis og jobb, slik at du skal integreres i det norske samfunnet. De fleste starter skolegangen sin på voksenopplæringssenteret med 1-2 år norskopplæring og 2 år med grunnskole. De yngste starter skolegangen på ungdomsskolen. Mange fortsetter deretter på videregående skole. Andre velger arbeidslivet.    
 
 
 
Til toppen