Smittevern

Stortingsvalg og smittevern

Valget til høsten skal gjennomføres på en trygg og god måte, uavhengig av pandemisituasjonen. Alle valglokaler i Grong vil ha ekstra fokus på smittevern. Vi vil ha fokus på håndhygiene, rengjøring, avstand mellom velgere og valgmedarbeidere og bruk av ulike typer smittevernutstyr.

Stortinget har gjort flere midlertidige endringer i valgloven og kommuneloven som vil gjelde for valget i 2021. Endringene handler om at velgere som er i isolasjon grunnet Covid-19, får tilbud om å stemme hjemme. Velgere som er i karantene, får tilbud om å stemme i eget valglokale. Kommunene kan opprette ekstra valglokalet valgdagen for å øke kapasitet og spre velgere.

Smitteveileder for valget

I forbindelse med de midlertidige lovendringene har regjeringen utarbeidet en smitteveileder. Hensikten med den er å anbefale tiltak som sikrer at alle velgere kan få stemt ved valget, og å forebygge smitte i gjennomføringen av valget. De viktigste budskapene derfra er at:

  • valget kan gjennomføres.
  • ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt. Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for avstand.
  • kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene.

Valgdagen for Stortings- og sametingsvalget 2021 er mandag den 13. september 2021. Du kan forhåndsstemme fra 10. august til 10. september. Som følge av covid-19-pandemien anbefaler Kommunal- og moderniseringsdepartementet at lange køer og opphopning av velgere bør unngås, samt at det gis mulighet for å holde avstand når man stemmer. Grong kommune oppfordrer derfor at flest mulig avgir forhåndsstemme for å imøtekomme de sentrale anbefalingene.

Det er viktig at du følger nasjonale smittevernråd når du skal stemme. Husk å holde avstand, ha god håndhygiene og vent med å avgi forhåndsstemme om du er syk, er i isolasjon eller i karantene. Velgere som på grunn av sykdom, uførhet, karantene eller isolasjonsplikt som følge av covid-19 ikke kan stemme på noen av de ordinære forhåndsstemmestedene, kan søke om å stemme der de oppholder seg. Fristen for å søke om dette er fredag 10. september klokken 10.00.

Mer informasjon om smittevern og valget 2021 kan du lese om på Regjeringens nettsider.

Link til regjeringens smittevernveileder

Ta kontakt med kommunen på telefon 74 31 21 00 eller e-post: postmottak@grong.kommune.no.

Til toppen