Stemme på valgdagen

Her kan du stemme på valgdagen mandag 13. september 2021

Mandag 13. september (noen steder også søndag 12. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg.
Du har stemmerett ved stortingsvalget hvis du står i manntallet for stortingsvalget.
For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2021.
Husk at for å stemme på valgdagen så må du møte opp i den kommunen hvor du er folkeregistrert.

Her kan du stemme

  • Bergsmo krets, Nesmovegen 19 (tidligere Bergsmo skole), fra kl. 10 - 20.
  • Harran krets, Harran Kro, fra kl. 10 - 20.
  • Medjå krets, Kulturhuset Kuben, fra kl. 10 - 21.

Husk å ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du må vise legitimasjon. De fleste i alle kommuner har fått digitalt valgkort som du kan laste ned på telefonen din.
Ta gjerne med deg telefon selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

Er du syk eller i karantene?

Dersom du er syk eller er i karantene eller isolasjon så kan du ikke møte opp i et valglokale. Da må du ta kontakt med
oss for å få avgitt stemme. Ring 74 31 21 00.

Velgere som oppholder seg innenriks, er manntallsført i kommunen og på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19
ikke kan avgi stemme i et valglokale, kan etter søknad avgi stemme ved stortingsvalget i 2021 der de oppholder seg.
Søknaden (som også kan være muntlig pr. telefon) skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen.
Dersom det skulle bli et lokalt utbrudd av covid-19 i din kommune er det mulig at kommunen din oppretter et ekstra
valglokale. Følg med på kommunens hjemmeside eller på kommunens side på sosiale medier. www.valglokaler.no vil
alltid være oppdatert – også om det kommer nye ekstra valglokaler.

Til toppen