Melde inn listeforslag for kommunestyre- og fylkestingsvalg 2023 - Regler for hvordan man skal opprette lister

Valgdirektoratet har gode veileder for hvordan man skal opprette valglister.

Les mer om valglister på Valgdirektoratets nettsider

En oppsummering av hovedpunktene fra Valgdirektoratets sider

Partier og grupper som ønsker å stille ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023, må ha levert listeforslag til valgstyret i kommunen eller fylkeskommunen med ansvar for valgdistriktet de ønsker å stille til valg i, innen 31. mars klokken 12 på formiddagen.  Privatpersoner som ønsker å stille til valg, må stå på et listeforslag. De kan enten stille for et eksisterende parti eller de kan opprette sitt eget listeforslag. Hvem som helst kan opprette listeforslag, men de må oppfylle visse krav for å kunne godkjennes for å stille til valg. Listeforslag kan opprettes elektronisk, på papir eller i en kombinasjon av disse. De godkjente listeforslagene er grunnlaget for stemmesedlene som skal trykkes og brukes ute i valglokalene i kommunen eller fylket. Listeforslagene skal behandles innen 1. juni. Valgstyrene sender så sine godkjente lister til Valgdirektoratet. Når Valgdirektoratet har mottatt godkjente lister fra samtlige valgdistrikt, publiserer vi disse på valg.no.  Se mer informasjon om listeforslag på Valg.no

Et gyldig listeforslag må enten:

  • ha kommet fram til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, via post eller personlig innlevering, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen innen fristen, gjennom Valgdirektoratets løsning for innsamling av elektroniske underskrifter på listeforslag, eller
  • ha kommet inn til kommunen eller fylkeskommunen via faks eller e-post innen fristen, så sant signaturene er synlige på forslaget. Originale underskrifter må leveres eller sendes inn med det samme.

Du kan lese mer om listeforslag i artiklene:

Tillitsutvalget til forslagsstiller kan trekke tilbake listeforslaget. Fristen for tilbakekalling er 20. april kl. 12.

Hvem utgjør tillitsutvalget?

  • For et registrert parti som kun har to underskrifter på listeforslaget, regnes styret i lokalavdelingen som tillitsutvalg.
  • For øvrige partier og lister må det oppgis hvem som er tillitsutvalg, ellers regnes de fem øverste underskriverne som tillitsutvalget.