Ansattsøk

Ansattoversikt


Administrasjonen - Administrativ ledelse

Ansatte i avdelingen Administrativ ledelse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunedirektør 917 48 370
Kommunalsjef for helse og omsorg 416 70 246 416 70 246
Personalsjef 916 86 453 916 86 453
Kommunalsjef næring, miljø, landbruk, kultur, tek 975 91 045 975 91 045

Administrasjonen - Helse, miljø og sikkerhet

Ansatte i avdelingen Helse, miljø og sikkerhet
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Hovedvernombud 957 88 886 957 88 886

Administrasjonen - Service, IT og informasjon

Ansatte i avdelingen Service, IT og informasjon
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Sekretær servicekontoret 938 12 368 938 12 368
Sekretær servicekontoret 468 07 156 468 07 156
Sekretær 905 23 468 905 23 468
IT-konsulent 984 18 182 984 18 182
Avdelingsleder servicekontoret 911 26 739 911 26 739

Avdelingsleder servicekontoret og arkivleder

Rådgiver digitalisering 997 07 483 997 07 483
IKT-medarbeider skole 901 76 853 901 76 853

Administrasjonen - Stabsfunksjoner

Ansatte i avdelingen Stabsfunksjoner
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver 904 07 894 904 07 894

Administrasjonen - Økonomi

Ansatte i avdelingen Økonomi
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver økonomi 909 32 741 909 32 741
Økonomisjef 947 91 659 947 91 659
Konsulent økonomi 947 92 636 947 92 636

Avdelinger

Ansatte i avdelingen Avdelinger
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 52 321 907 14 184
948 03 158

Besøksadresse:
Granvegen 1
7870 Grong

Familiebasen, hva er det?
Link til informasjon om Familiebasen

468 38 618 468 38 618
916 63 204 916 63 204
902 24 812 902 24 812
55 55 33 33 900 53 538

Hvordan komme i kontakt med oss

Dersom du ønsker møte med oss og ikke har avtalt dette, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss via nav.no og Ditt NAV eller på telefon 55 55 33 33.

Dersom du befinner deg i en akutt situasjon der du er uten bolig, mat eller penger til mat kan du kontakte oss på vakttelefon 900 53 538 (kl. 08:00 - 15:30 alle dager)

Besøksadresse:
Granvegen 1, Grong sentrum
7870 GRONG
 

74 28 00 00

Besøksadresse:
Svalivegen 2
7863 Overhalla

Avd. for utvikling 74 31 21 00

Avdeling for utvikling består av alle merkantilt ansatte med ansvar innen:

  • Kommunalteknikk
  • Bygg og eiendom
  • Kultur
  • Næringsutvikling
  • Plan, byggesak, tilsyn
  • Kart og oppmåling
  • Startlån, spillemidler og veterinærvaktordning
  • Brann

Avdelingen flyttet kontorsted fra kommunehuset og over til Medjåvollan august 2022.

Besøksadresse:
Medjåvollan 15
7870 Grong

911 00 444
905 72 041 905 72 041
Avdeling 916 63 204 916 63 204
Avdeling 917 09 610 917 09 610
Avdeling 917 32 655 917 32 655
481 46 421 481 46 421
Avdeling 971 12 035 971 12 035
910 02 990

Når du sender epost til oss er det viktig at du ikke skriver noe som er personsensitivt.
Om du har behov for å ta opp noe som er personsensitivt, skriv at du ønsker å besøke de på kontoret eller at de tar kontakt med deg.

Besøksadresse:
Granvegen 1, 
7870 GRONG

74 31 21 00 917 09 553

Ønsker du ikke å ringe kan man sende SMS til Servicekontoret.
SMS'er kan bli registrert i sakssystemet hvis kommunen finner innholdet arkivverdig.

 

Telefoner og SMS'er besvares i tidrommet 09.00 - 15.00, mandag - fredag.
 

971 12 035

Flyktningetjenesten

Ansatte i avdelingen Flyktningetjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Programrådgiver 908 03 918 908 03 918
Avdelingsleder 907 88 534 907 88 534
Programrådgiver 468 27 051

Helse

Ansatte i avdelingen Helse
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Nestleder helse 936 50 244 936 50 244
Avdelingsleder helsetjenesten 917 68 252 917 68 252
Avdelingsleder hjemmebasert omsorg 482 94 476 482 94 476

Helse - Familiebasen

Ansatte i avdelingen Familiebasen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Psykisk helseteam 911 21 641 911 21 641
Helsesykepleier 948 88 604
Helsesykepleier 991 68 466 991 68 466
Saksbehandler koordinerende enhet 911 71 320
Koordinator familieveiledning 414 09 943 414 09 943
Prosjektarbeider 480 68 636 480 68 636
Psykisk helseteam 922 21 417 922 21 417
926 14 187 926 14 187
Kommunepsykolog - helse 480 28 120 992 78 087
Jordmor 951 03 999 951 03 999

Helse - Fysikalske

Ansatte i avdelingen Fysikalske
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Fysioterapeut 902 80 572 902 80 572
Rådgiver rehabilitering og synskontakt 480 72 291 480 72 291
Privat fysioterapeut 480 42 261 480 42 261
Privat fysioterapeut 467 66 444 467 66 444
Privat fysioterapeut 907 16 817 907 16 817

Helse - Legekontoret

Ansatte i avdelingen Legekontoret
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
468 37 571

Vaksinetelefonen er opprettet som følge av koronasituasjonen.

Åpningstider:
Tirsdag - torsdag 09.00 - 14.00.

Avvik i åpningstider kan forekomme.

 

Fastlege 74 31 22 00
74 31 22 00

Åpningstider:

  • Resepsjonen er åpen: Alle hverdager fra 08:00- 15:00 
  • Telefonhenvendelser: Aller hverdager fra kl. 09:00 - 11:00 og kl 13:00 - 15:00.

Besøksadresse:

Granvegen 1, 7870 Grong

Kommuneoverlege 902 73 580

Kommuneoverlege for kommunene Grong, Lierne, Namsskogan og Røyrvik.

Kultur

Ansatte i avdelingen Kultur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ungdomskulturarbeider 976 90 848
Ungdomskulturarbeider 913 08 387 913 08 387
Kulturvaktmester Kuben 995 64 498 995 64 498
Rektor Grong kulturskole 993 13 561 993 13 561
Avdelingsleder kultur 996 12 998 996 12 998

Kultur - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Bibliotekar 911 00 444 911 00 444

Landbrukstjenester

Ansatte i avdelingen Landbrukstjenester
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Landbrukstjenester 902 24 008 902 24 008

Namdal brann og redningsvesen

Ansatte i avdelingen Namdal brann og redningsvesen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Varabrannsjef 913 68 500 913 68 500
Feier 482 50 762
Feier 915 90 910 915 90 910
Brannsjef 900 10 160 900 10 160

NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Leder 932 60 980 932 60 980
Sosionom 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33
Veileder 55 55 33 33

Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver næringsutvikling 971 46 192 971 46 192

Nytilsatt. Starter 2. oktober 2022.

Oppvekst og familie

Ansatte i avdelingen Oppvekst og familie
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pedagogisk rådgiver 904 09 493 904 09 493

Oppvekst og familie - Ansatte ved barnevern

Ansatte i avdelingen Ansatte ved barnevern
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontaktperson 477 62 430
Kontaktperson 481 87 442
Kontaktperson 482 12 307
Tiltaksarbeider 904 72 367
Avdelingsleder Indre Namdal barnevern og PPT 926 98 464
Tiltaksarbeider 415 64 487
Kontaktperson 954 13 310
Barnevernleder 481 46 185
Teamleder/Stedfortredende barnevernleder 468 91 063
Kontaktperson 982 46 061
Tilsynskoordinator 913 71 078
Kontaktperson 918 84 550

Oppvekst og familie - Ansatte ved PPT

Ansatte i avdelingen Ansatte ved PPT
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver PPT 954 30 067 954 30 067
Fagleder PPT / Nestleder IN barnevern og PPT 476 79 042 476 79 042
Logoped 991 69 128 991 69 128
Rådgiver PPT 913 37 058 913 37 058
Avdelingsleder Indre Namdal barnevern og PPT 926 98 464 926 98 464
Rådgiver PPT 953 68 882 953 68 882
Rådgiver PPT 954 40 089 954 40 089

Oppvekst og familie - Grong opplæringssenter

Ansatte i avdelingen Grong opplæringssenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Grong voksenopplæringssenter 948 36 347 948 36 347

Oppvekst og familie - Kulturskole

Ansatte i avdelingen Kulturskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Grong kulturskole 993 13 561 993 13 561

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Bergsmo barnehage

Ansatte i avdelingen Bergsmo barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
947 97 415
906 52 058
Styrer Bergsmo barnehage 412 89 587 412 89 587

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Ekker barnehage

Ansatte i avdelingen Ekker barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Ekker barnehage 920 55 364 920 55 364
951 46 845
951 46 963

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Grong barne- og ungdomsskole

Ansatte i avdelingen Grong barne- og ungdomsskole
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rektor Grong barne- og ungdomsskole 412 89 567 412 89 567
Konsulent 468 38 618 468 38 618
905 29 135 905 29 135
905 32 721 905 32 721
905 64 541 905 64 541
905 46 091 905 46 091
905 83 088 905 83 088
905696774 905696774
905 70 132 905 70 132
Inspektør 906 70 551

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Harran oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Harran oppvekstsenter
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
909 32 746 909 32 746
948 15 102
909 64 701 909 64 701
Rektor Harran oppvekstsenter 977 85 366 977 85 366
Nestleder Harran oppvekstsenter 958 03 697 958 03 697

Oppvekst og familie - Skoler og barnehager - Rønningen barnehage

Ansatte i avdelingen Rønningen barnehage
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Styrer Rønningen barnehage 950 90 209 950 90 209
952 76 054
952 73 851
952 73 869

Overhalla og Grong landbruk og natur

Ansatte i avdelingen Overhalla og Grong landbruk og natur
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver skogbruk, lansbruksvei 417 58 425 417 58 425
Skogbruks- og miljøvernsjef 952 78 691 952 78 691
Rådgiver skogbruk og GIS 904 03 518 904 03 518
Rådgiver natur, miljø og friluft 954 13 949 954 13 949
Rådgiver jordbruk, tilskudd, avlingsskade 950 86 869 950 86 869

Konsulent jordbruk, tilskudd, avlingsskade, gårdskart.

Rådgiver jordbruk, tilskudd, gårdskart 902 88 215 902 88 215

Plan, eiendom og bygg

Ansatte i avdelingen Plan, eiendom og bygg
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådgiver, GIS, plansaker, startlån, spillemidler og veterinærvaktordning 905 23 877 905 23 877
Avdelingsleder bygg og eiendom 975 93 743 975 93 743
Rådgiver byggesak og tilsyn 948 69 568 948 69 568
Rådgiver kart og oppmåling 469 48 926 469 48 926
Innleid på prosjekter 975 51 909 975 51 909
Rådgiver byggesak 469 10 610 469 10 610
Konsulent bygg og eiendom 913 30 641 913 30 641

Pleie og omsorg - Institusjon- og hjemmebasert

Ansatte i avdelingen Institusjon- og hjemmebasert
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Avdelingsleder institusjonsbasert omsorg 948 34 650 948 34 650
Koordinator dialyse 905 72 041 905 72 041
Hørselskontakt 971 12 035 971 12 035
Kreftsykepleier 909 82 665 909 82 665
Konsulent 481 59 867 481 59 867
Sekretær 905 23 468 905 23 468
Demenskoordinator 948 01 296 948 01 296
Synskontakt ved sykeheimen 948 03 158 948 03 158
Kjøkkenet ved Grong helsetun 907 33 267 907 33 267
Avdeling 916 63 204 916 63 204
Avdeling 917 09 610 917 09 610
Avdeling 917 32 655 917 32 655
Avdeling 971 12 035 971 12 035
Avdelingssykepleier institusjon 958 12 301 958 12 301

Pleie og omsorg - Miljøarbeidertjenesten

Ansatte i avdelingen Miljøarbeidertjenesten
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
901 52 321 907 14 184
Vernepleier 456 34 204 456 34 204

Politisk

Ansatte i avdelingen Politisk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordfører 959 37 094 959 37 094
Borgny Grande

Teknisk seksjon - Driftspersonell

Ansatte i avdelingen Driftspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsoperatør vann/avløp 906 39 881
Fagarbeider veg 412 51 202
Driftsoperatør vann/avløp 916 35 401

Teknisk seksjon - Vaktmestere og renholdspersonell

Ansatte i avdelingen Vaktmestere og renholdspersonell
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Vaktmester, Harran oppvekstsenter 470 17 143 470 17 143

Ansvarlig for Harran oppvekstsenter

Renholdsleder 938 12 368 938 12 368
Vaktmester/hjelpemiddeltekniker 921 11 054 921 11 054

Tilgjengelig tirsdag og onsdag.

Vaktmester, Grong kommunehus 975 45 848 975 45 848
Vaktmester, GBU og Kuben 950 42 600 950 42 600

Ansvarlig for Grong barne- og ungdomsskole

Vaktmester, Helse og omsorgssenter 971 12 032 971 12 032

Ansvarlig for Grong Helse- og omsorgstun

Renholdsleder 948 15 840 948 15 840
Vaktmester, boliger 934 58 919
Fagarbeider bygg 908 35 696
Til toppen