Jodtabletter

Jodtabletter

Det er enkelte spørsmål knyttet til behov for å ta jodtabletter. Det er svært lite sannsynlig at det blir behov for å ta jodtabletter i Norge. Om det allikevel skulle bli behov for å ta jodtabletter , vil det gå ut beskjed om dette fra sentrale myndigheter.  Grong kommune har beredskapslager som dekker de prioriterte deler av befolkningen. Disse vil bli distribuert ut ved behov- og informasjon om hvordan distribusjon skjer kommer da. Jodtabletter er også anbefalt som en del av egenberedskap (se under).  

Til toppen