Kommunal beredskap

Kommunal beredskap

Kommunen og kommunens innbyggere kan bli sårbar på mange måter ved langvarig strømbrudd o.l. Grong kommune har derfor utarbeidet denne informasjonsfolderen til alle husstander i Grong, slik at vi alle kan være bedre forberedt når noe liknende skjer neste gang.

Bensin/diesel

Ved strømbrudd vil bensin og dieselpumpene også stoppe, og de vil ikke kunne resettes før nettilgangen er på plass. I nødsfall vil kommunen kunne rekvirere drivstoff fra private manuelle tanker.

Kommunal kriseledelse og -beredskap

Grong kommune vil raskt etablere kommunal kriseledelse dersom vi bl.a. får lengre strømutfall utover 6 timer, og derfra lede kommunen og yte bistand til private og næringsliv ut fra behov som eventuelt oppstår. Normal plassering for kriseledelsen vil være på kommunehuset. Vi gjør oppmerksom på at bl.a. kommunehuset og Grong Helse- og Omsorgstun har nødstrøm.

Hjemmeboende eldre vil kunne bli midlertidig flyttet til Grong Helse og Omsorgstun, dersom det ikke er mulig å bo hjemme i langvarige situasjoner.

Telefoni

Mobiltelefonmastene har reservestrøm for +/- 12 timer avhengig av bruk, og faller deretter ut. Grong kommune har anskaffet en satelittelefon som vil virke etter at mobiltelefonmastene har falt ut.

Beredskap - Kontaktpersoner

Ved behov for kontakt med Grong kommune i en vanskelig situasjon, kan følgende telefonnummer benyttes (i prioritert rekkefølge):
Beredskap - Kontaktpersoner
Hvem Nr.
Teknisk vakt 74 33 12 00
Rådmann Bjørn Ståle Aalberg 917 48 370
Ordfører Borgny Grande 959 37 094
Beredskapskoordinator Tore Kirkedam 916 86 453
Kommunens sentralbord (i åpningstiden) 74 31 21 00
Kriseledelsen – satelittelefon + 8816 2342 182

Når kommunens sentralbord er stengt, kan man nå ansatte innenfor ulike fagområder ved å søke informasjon om telefonnummer til kommunens ansatte på kommunens hjemmeside.

Informasjon – hjemmesider og facebook

Grong kommune vil prioritere å oppdatere våre hjemmesider og facebook.  Om Grong kommune ikke har nettilgang lokalt, vil vi prioritere arbeidet bl.a. med å sende personell ut av kommunen for å oppdatere hjemmesiden og facebook f.eks. fra en nabokommune som har nettilgang. Dette er selvsagt primært beregnet på pårørende utenfor kommunen, som ikke får kontakt med sine ved telefonutfall.

Psykososial krisegruppe

For å kunne gi psykososial omsorg og støtte ved ulykker og alvorlige kriser har vi ei krisegruppe i kommunen.

Krisegruppas mandat bygger på at de fleste kriser håndteres best av de berørte, pårørende og nettverket. Krisegruppa er kun et supplement når dette ikke er tilstrekkelig.

Gruppa skal ha ansvar for å sikre og organisere psykososial støtte til mennesker som har vært involvert i ulykker, krisesituasjoner eller katastrofer hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier og/eller lokalmiljøer bør bearbeides av personell med psykososial fagkompetanse.

Det er viktig å skille mellom kommunens kriseledelse og krisegruppa. Kriseledelsen har egne prosedyrer for etablering og har ansvaret for koordinering av innsats ved større ulykker, mens krisegruppa er spesielt rettet mot å gi omsorg til mennesker som rammes av ulykker.

Psykososial krisegruppe

Psykososial krisegruppe
Navn Profesjon
Lena Krane Leder krisegruppa
Berit C Fiskum Klinisk Sosionom
Odd Magne Lund Rektor
Aina T Sellæg Sosionom
Hanne-Lise Solum Sykepleier
Emeli Sagmo Lauve Sosionom
Eva Bakken Brøndbo Spesialsykepleier
Tone Magni Jomisko Refsnes Sosionom
Ine Kristiansen Bye Rossetnes Barnevernspedagog

Lege/ambulanse

Varsles gjennom nødnummer 113, dersom en har telefondekning. Ellers vil dette kunne skje gjennom kommunens kriseledelse på kommunehuset.

Brannvarsling

Varsles gjennom nødnummer 110, dersom en har telefondekning. Ellers vil dette kunne skje gjennom kommunens kriseledelse.

Lensmann/politi

Varsles gjennom nødnummer 112, dersom en har telefondekning. Ellers vil dette kunne skje gjennom kommunens kriseledelse.

Stengte veier

Det vil ofte være en sammenheng mellom dårlig vær – strømutfall og stengte veier. Teknisk vakt kan også kontaktes i slike tilfeller. Kriseledelsen vil prøve å holde seg godt oppdatert over status på stengte veier etter hvert. Følg også med på hjemmesiden til Statens Vegvesen – trafikkmeldinger.

Heimevernet

Heimevernet er med i kommunens beredskapsråd, og kan bli aktivert om vi trenger mannskaper. De vil i så fall stille i uniform.

FIG Grong

Sivilforsvaret er med i kommunens beredskapsråd, og kan bli aktivert om vi trenger mannskaper. De vil i så fall stille i uniform.

Grong Røde Kors

Grong Røde Kors er med i kommunens beredskapsråd, og kan bli aktivert i en krisesituasjon om vi trenger mannskaper. De vil i så fall stille i uniform.

Alternativ kontakt med nødsentraler

  • AMK/ambulanse: 113   eller + 47 74 22 63 81
  • Brann: 110  
  • Politi 112   eller + 47 02800

Generelt

Når krisesituasjoner oppstår oppfordrer vi alle til å vise at vi bryr oss litt ekstra om hverandre, våre naboer etc for å sjekke at ingen lider nød, eller bistå med å hjelpe til så vi unngås unødige problemer.

Og om nødvendig hjelpe til med å henvise til kommunens kriseledelse, eller nasjonens nødnummer.

Til toppen