Spesialundervisning for voksne

Dette er et tilbud for deg som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet for voksne. Det er også et tilbud for deg som har behov for å utvikle eller holde vedlike grunnleggende ferdigheter. 

For å vurdere om du har rett på spesialundervisning må det innhentes en sakkyndig vurdering fra PPT Indre Namdal.


Når vedtak om spesialundervisning er innvilget er opplæring og skyss gratis. Opplæringa vil bli gitt i voksenopplæringas lokaler og følge skoleruta.