Overhalla og Grong samarbeider om natur og landbruk

Overhalla og Grong kommune har slått sammen sine enheter innen landbruk og naturforvaltning, og Overhalla står som vertskommune. Det innebærer at om du har spørsmål relatert til  Grong må kontakte Overhalla kommune.

De kan treffes på Landbrukets fagsenter i Namsengata 4 i Overhalla. De vil ha kontordager i Grong i forbindelse med viktige søknadsfrister og ved behov. Ta kontakt og avtal møte eller befaring. 

Menyvalgene Jordbruk og Skogbruk fører deg til nettsidene til Overhalla.

Oversikt over ansatte