Landbruk, miljø og vilt

Overhalla og Grong natur og landbruk

Overhalla og Grong kommune slår sammen sine enheter innen landbruk og naturforvaltning fra 1. juni 2021. Dere treffer oss i Landbrukets fagsenter i Namsengata 4 i Overhalla. Vi vil ha kontordager i Grong i forbindelse med viktige søknadsfrister og ved behov. Ta kontakt med oss for å avtal møte eller befaring. 

Kontakt oss

Oversikt over ansatte

Til toppen