Kultur, idrett og fritid

Spillemidler

Husk å søke spillemidler.
Det er to søknadsfrister å forholde seg til, 1. oktober og 15. desemeber.

Gå til informasjon om hvordan man søker spillemidler for søknadsåredet 2023.

Til toppen