Barnehage og skole

Viktig informasjon

 

Åpningstid barnehage og SFO er fra kl. 07.30 - 16.00.
Ta kontakt med styrer eller SFO-leder, dersom du er i samfunnskritiske funksjoner eller har barn med særlige behov.


For oversikt over hele skole-/barnehageåret, se Barnehage- og skoleruta 2020/2021

Gå til Barnehage- og skoleruta 2020/2021

 

Søke om lavere pris for SFO-plass? 
Her finner du mer informasjon og søknadsskjema

Til toppen