Barnehage og skole

Viktig informasjon

Ønsker du å søke ny eller endre barnehage- eller SFO-plass fra august 2021?

Husk søknadsfristen for barnehage er 1. mars 2021 og for SFO 15.mars 2021

 

Nye ferieordninger i barnehagene og SFOene i Grong
Endringer i ferieordningene ble vedtatt i kommunestyret den 17.12.2020.
Fra 1.januar 2021 vil:

  • barnehagene være stengt påske (stilleuke), to uker på sommeren og i jula. 
  • SFO vil kun ha 10 måneders tilbud.

Reviderte vedtekter er politisk behandlet i Formannskapet den 9. februar 2021 og publisert på hjemmesiden.
Har du spørsmål? Ta kontakt med styrer/SFO-leder.

 

Til toppen