Familieveiledning

Familieveiledning

Mor og far som holder hendene sine som en bue over to barn. - Klikk for stort bildeMor og far som holder hendene sine som en bue over to barn. Thumbnail image    

Familieliv kan være både fint og utfordrende på samme tid.

Som mamma eller pappa kan foreldrerollen til tider være krevende. Samspillet med egne barn kan bli satt på prøve, og familielivet kjennes vanskelig.

Da kan det være godt å snakke med noen som kan gi støtte og veiledning på utfordrende situasjoner.  Når man strever, kan det være vanskelig å sette ord på det og finne løsninger selv.

Ofte er det lite som skal til for å snu en negativ utvikling, men det kan være vanskelig å se muligheter og løsninger når man står midt i det. Å komme tidlig i gang med løsninger vil kunne være til god hjelp, og vi i familieteamet bistår deg gjerne med veiledning på små og store problemer.

 Vi er et lavterskeltilbud, og åpent for familier med barn opp til 18 år. Tilbudet er gratis og frivillig, og man trenger ingen henvisning.

Vi tilbyr:

 • Rådgivning og veiledning knyttet til tema som foreldrerollen, grensesetting, emosjonsregulering, barnets utvikling, trivselsfaktorer, samspill, skolevegring/ufrivillig skolefravær, kommunikasjon og språk.
 • Vi gir tilbud om Cos-P veiledning, Tuning in to kids, PMTO (Parent Management Training Oregon) og FFI (Forebyggende familieintervensjon).
 • Hjelp til å kontakte andre i hjelpeapparatet – vi kan være din «los» i systemet.
 • Hjelp til samarbeid med andre tjenester ved behov.
 • Samtaler med barn og unge.
 • Støttesamtaler.
 • Familieveilederne vil bistå med å finne løsninger som fungerer for dem det gjelder. Vi samarbeider med foreldre og evt. barnehager/skoler i en tidsavgrenset periode. Teamet har samtaler med foreldre, vi kan gjør observasjoner i barnehage/skole eller i barnets hjem, og gir råd og veiledning. Arbeidet skjer alltid i samarbeid med foreldre.

Kurs og gruppetilbud 2023

Foreldre veiledningskurs - "Trygghetssirkelen".

 • Oppstart 30.mars 2023 kl.14.00. Sted: Møterom 5 i 2.etage i kommunehuset.
 • Det blir 8 treff a`ca timer
 • Gruppestørrelse inntil 8 peroner, fortsatt ledige plasser
 • Kurset er gratis

Foreldretreff - et pusterom for foreldre til barn med psykiske og fysiske utfordringer

 • 24.april kl.19.00 - 21.00. Sted: I kjelleren på kommunehuset
 • Gruppestørrelse inntil 16 personer, fortsatt ledige plasser
 • Bergsom sanitetsforening serverer kaffe og vaffel
 • Tilbudet er gratis

Hvordan ta kontakt?

Familiene kan selv ta kontakt med familieteamet. Barnehage, skole, helsestasjon eller andre instanser kan også, med samtykke i søknadsskjemaet, henvende seg på vegne av familien.

Vi er fleksible på hvor vi kan møte familien.

Kontakt skjer via koordinator for Familieveiledning, som tar imot henvendelser og sørger for at familien får etablert kontakt med en familieveileder innen 1-2 uker etter mottatt henvendelse.

Ta kontakt, så skal vi gjøre vårt beste for å finne en løsning som passer for deg/dere.

Link til skjema "Forespørsel om familieveiledning"

Familiebasen - Info. om veiledningskurs og gruppetilbud:

Til toppen